donderdag 21 november 2019

Meerjarenplan Heusden-Zolder 3


Inzetten op leefbare omgeving en betere infrastructuur
Samen met de VLM geeft het gemeentebestuur aan de Mangelbeekvallei de aandacht die ze verdient. Met het inrichten van mijnbelevingsplekken en voldoende veilige wandel- en fietswegen, krijgt de Mangelbeekvallei een centrale rol tussen de dorpskernen van Heusden en Zolder.  Het moet een plek worden die de buurtbewoners koesteren en waar je veilig door een groene omgeving van De Wijers tot het mijnerfgoed kan wandelen of fietsen.


Een deel van de Koolmijnlaan wordt heringericht. In het kader van ontharding willen we maar liefst 13 160 m² overbodig asfalt en beton opbreken. De Koolmijnlaan is een veel gebruikte fietsverbinding voor heel wat studenten uit de buurt. De bedoeling is om deze weg om te vormen naar een verbindende wandel- en fietsboulevard in een versterkte natuurlijke omgeving, met respect voor het mijnerfgoed.

Andere locaties met veel fiets- en wandelverkeer worden eveneens aangepakt.  We rollen het Scholenplan verder uit en plannen verschillende verkeersingrepen om onze schoolomgevingen veiliger te maken. We zetten hier in op zowel fietspaden als ons netwerk van trage wegen.


Tot slot blijven we verder investeren in ons rioleringsplan en de verdere uitbouw van de IBA’s. Vanaf 2020 staan grote rioleringsprojecten, zoals bijvoorbeeld Ubbersel fase II of Dorpsstraat-Dekenstraat, op de agenda.