zaterdag 23 november 2019

Meerjarenplan 2020 - 2025 => De Schachtbok op het mijnterrein

In de periode 2023 | 24 | 2025 zal er werk gemaakt worden om de werkwinkel in orde te maken.
Deze komt dan waar nu de schachtbok staat op het mijnterrein waar de mijnwerkers vroeger de schacht in afdaalden.
Kostenplaatje bedraagt om en bij €8 miljoen waarvan er voor €5 miljoen subsidies voorzien zijn.
Voorlopig is alleen de werkwinkel voorzien, de VDAB zal dit gebouw huren van de gemeente.