vrijdag 11 oktober 2019

Vandaag was Zr Jeanne Devos te gast bij Stebo.


Onder het toeziend oog van Jef Ulburghs bracht deze zuster haar verhaal over haar werk in India. Boeiend, klaar, zonder omwegen schetste zij de situatie. Haar werk is ook een verhaal van vallen en opstaan en wij onthouden vooral dat dank zij de solidariteit ook onder de armste bevolkingsgroepen er echt heel veel mogelijk is. Er is geen strategie maar ze vergelijkt haar werk als het opklimmen op een ladder : tree voor tree. Treffend was ook dat journalisten monddood gemaakt werden en dat men met geld alles kan bereiken. Meer dan ooit geldt hier ook : wiens brood men eet diens woord men spreekt. Dank aan Jac Debruyn en zoon voor de inleidingen en ook een dank aan Lambert Reynders voor deze info en foto's