donderdag 3 oktober 2019

Lezing Halal of niet ?

Heb je vragen over gescheiden zwemmen, aangepaste leerinhoud, halal eten, bidden op school, deelname aan bos- en zeeklassen, de ramadan, het vak islam, medische consulten-vaccineren, ouderbetrokkenheid, islamitische feestdagen, hoofddoeken…? Je bent van harte welkom op dinsdag 15 oktober, om 19.30 uur in CC MUZE.
Deze lezing biedt, aan de hand van reĆ«le casussen, concrete antwoorden op al deze vragen. Emilie bekijkt wat de regelgeving zegt, Khalid schetst de culturele achtergronden en islamitische stelregels. Samen komen ze tot weloverwogen, concreet en bruikbaar advies en bundelen ze alle goede praktijkvoorbeelden die ze de voorbije jaren tegenkwamen.
Je kan het boek ‘Halal of niet?’ na de lezing aankopen. Het is een praktische gids voor scholen en reikt concrete oplossingen aan om wrijvingen, problemen, polarisering en radicalisering tegen te gaan.