zaterdag 12 oktober 2019

""LEON ENGELEN"" zal zijn schilderijen tentoonstellen tijdens ""Oude boerenleven in Heusden"".

 Leon Engelen werd in 1943 in Bree (België) geboren. Hij groeide op te midden van een toen nog ongerepte natuur waarin prachtige boerderijtjes stonden. Hoewel Leon creatief was, blonk hij wat schilderen betreft niet uit. Maar onbewust nam hij zijn omgeving in zich op. Geleidelijk aan kreeg hij visie en werd hij rijper zodat hij de overblijfselen van zijn jeugd nu kan doen herleven in zijn schilderijen.Volgens Leon moet je in de schilderkunst met twee zijn, de schilder en de toeschouwer. De schilder creëert iets wat de toeschouwer vervolledigt. Wanneer deze interactie tot stand komt, is de schilder in zijn opzet geslaagd. In de traditionele schilderkunst ligt de interactie op het niveau van het beeld. De toeschouwer moet een beeld zien waarin hij gelooft en dat hem een hele wereld voortovert. In de abstracte schilderkunst is de interactie fundamenteel anders omdat de nadruk niet op het beeld maar op de ideëen ligt. De toeschouwer wordt niet met een beeld, maar met een idee geconfronteerd. Iemand die abstract werkt, bereikt mensen die abstract denken. Interactie is zeer belangrijk, zonder interactie is er geen kunst, alleen een kunstenaar.Leon volgde gedurende meerdere jaren les aan de schilderacademie. In 1968 verliet hij de academie omdat hij het niet eens was met de richting die men er uitging: Leon mocht niet meer schilderen, alleen met verfrollen werken en verf spatten. In 1974 begon Leon te schilderen op krijtdoek. Dit is linnen dat hij zelf prepareert en dat hem andere mogelijkheden geeft. De verf trekt in de grondlaag en kan onmiddellijk worden overschilderd. Deze techniek, die zo oud is als de schilderkunst zelf, is de laatste 100 jaar in onbruik geraakt. Leons uitgangspunt is de realiteit.