donderdag 10 oktober 2019

Kies voor een plant van hier!

Natuurpunt wil de achteruitgang van wilde dieren en planten stoppen. Veel vrijwilligers zijn daarom dagelijks in de weer om natuurgebieden zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Maar met natuurgebieden alleen lukt het niet. We hebben ook jouw hulp nodig! Als iedereen zijn tuin natuurvriendelijk zou inrichten, dan komt er in een klap een enorm natuurgebied bij in Vlaanderen. Bovendien kunnen natuurvriendelijke tuinen heel wat CO2 uit de lucht halen. Eigenaars van tuinen, tuintjes en balkons helpen zo de biodiversiteit vooruit en dragen tegelijk hun steentje bij om de klimaatopwarming af te remmen. In eigen tuin helpen we zo de natuur én onszelf.

Vul dus voor 1 november de bestelbon in op www.natuurpuntlimburg.be en bereid je tuin alvast voor op véél extra leven.

Info: www.natuurpuntlimburg.be