vrijdag 25 oktober 2019

165 jaar zusters Ursulinen => De school op de Mommeplas Sint-Lutgardiswijk (10 slot)

In de wijk Mommeplas, later Sint-Lutgardiswijk genoemd, wordt op vraag van de bevolking in 1957 een wijkschooltje voor kleuteronderwijs opgericht. Oorspronkelijk wil de gemeente deze school bouwen maar het schoolpact maakt dit onmogelijk. Het gebouw heeft in de kelderverdieping een grote zaal en daarboven twee kleuterklassen. Om de bouw te kunnen bekostigen worden leningen aangegaan en wordt een collecte gehouden. Zuster Margareta wordt benoemd in de wijkschool van de Mommeplas samen met mevrouw Carla Thiels uit Lummen. Op 26 mei 1957 wordt het gebouw plechtig ingehuldigd. De school wordt hoofdzakelijk bevolkt door migrantenkinderen.

Klooster Berkenbos waar de zusters (Ursulinen verbleven tot na hun vertrek. De Mommeplas krijgt officieel de naam van St.- Lutgardiswijk en de school wordt uitgebreid met twee klaslokalen. Op 1 oktober 1960 is er op de Mommeplas ook een klasje van het eerste leerjaar. Er zijn 27 leerlingen. Een jaar later, op 1 oktober 1961 , is er ook een tweede leerjaar. Vanaf oktober 1960 wordt de eucharistieviering opgedragen in de kelder van het schooltje op de Mommeplas Voor de St.-Lutgardiswijk betekent het schooljaar 1996/1997 het einde van zoveel jaren wijkschool. Annie Leenders zal, vast met enige weemoed, afscheid nemen van wat stilaan 'haar'schooltje geworden is.