woensdag 16 oktober 2019

165 jaar zuster Ursulinen in H|Z => Kloosterleven (2)


Kloosterleven door zuster Francesca Rombout.
In het klooster van de zusters Ursulinen van Hasselt gelegen in Brugstraat 14 wonen op dit moment vijf zusters. Het leven wordt er geritmeerd door tijden van gebed afgewisseld met momenten van  activiteit en van rust.

Tot voor enkele jaren waren de zusters werkzaam in de secundaire school die aan hun klooster verbonden was. Vele mensen van Heusden en omstreken herinneren zich zuster Kristien als directrice, zuster Maria in de drukkerij en in haar dactylo klas, zuster Annie achter het stuur van de bus en zuster Francesca als leraar Frans. Zuster Dorothé blijft voor velen de zuster van de keuken. 
Talrijke kinderen werden ’s middags door haar opgevangen in de refter van de school of in de keuken van het klooster. Zij kregen er een deugddoend onthaal en een warme maaltijd.
De school was de biotoop van de zusters. Naast hun officiële functies namen zij er nog allerlei bijkomende taken op zich. Zij hielden het internaat open, organiseerden voor- en naschoolse opvang, gaven inhaallessen, onderhielden de lokalen en waren dag en nacht paraat om het gebouw te bewaren en bezoekers te helpen en op te vangen. Tot op vandaag hebben zij belangstelling voor het onderwijsgebeuren in Heusden en in alle voormalige Ursulinenscholen in Limburg. Zij maken nog steeds deel uit van de raden van bestuur en de algemene vergaderingen en volgen de activiteiten op de voet. Maar ook hun bijzondere, zeg maar “charismatische” aandacht voor schoolgaande jeugd verzwakt niet. In hun contact met kinderen en jongeren wordt de vraag “En hoe gaat het op school?” steevast gesteld, gevolgd door een woord van bemoediging en, indien nodig, een lading goede raad.
Jarenlang was het klooster de thuisbasis van vele werkgroepen in de parochie. Heusden in de Wereldkerk, “Zonder Mot en Zonder Kot”, plusserswerking, hobbyclub, koren, het Marialegioen… vonden – en vinden – er een gastvrij huis voor hun bijeenkomsten en een veilige opslagplaats voor hun materiaal. Bovendien waren de zusters zelf enthousiaste leden van meerdere van deze groepen en tekenden zij trouw present op de georganiseerde activiteiten.
Zelfs nu de zusters gepensioneerd zijn en ouder worden, blijven zij actief aanwezig in het parochieleven van Heusden-Centrum. Men kan er op hen rekenen voor verschillende taken in de administratie, de liturgie en de pastoraal. Zij blijven belangstelling hebben voor het reilen en zeilen in hun parochie. Maar het zijn in deze dagen vooral de noden van de mensen die een veilig onderkomen vinden in het hart en het gebed van de zusters. Met veel dank aan zuster Francesca voor deze info.