zondag 20 oktober 2019

165 jaar Zuster Ursulinen in H|Z => de school (6)


Wanneer de ursulinen van Tildonk in 1854 ingaan op de vraag van E. H. Martinus Vandensavel, pastoor te Heusden, en mevrouw Nicolaï-Ghoos om zusters naar Heusden te zenden, was dat uiteraard met de bedoeling hier een school op te richten en van start te gaan met het onderricht van de meisjes.
In de loop der jaren heeft het onderwijs van de zusters Ursulinen in Heusden vele veranderingen en aanpassingen gekend. Tot 2000, het jaar van de fusie met het Heilig-Hartcollege en de verhuis van de middenschool naar Campus Berkenbos, bood onze campus onderdak aan jongeren van 3 tot 18 jaar en dit in diverse onderwijsvormen. Sinds 1 september 2016 is Campus Heusden definitief verlaten door het secundair onderwijs van het Sint-Franciscuscollege. Op 1 september 2018 namen leerkrachten en leerlingen van Vrije Lagere School De Brug hun intrek in de lokalen aan de Brugstraat.

Het achterste gedeelte van de school dat toegankelijk is via Mispad, wordt thans in gebruik genomen door Basiseducatie LiMiNo. De voormalige praktijklokalen zijn omgebouwd tot een afdeling van de Landelijke Kinderopvang vzw Onki Stekelbees.
Met hun onderwijsproject hebben de zusters van Heusden altijd een voortrekkersrol gespeeld. Denken we maar aan de uitdagingen die op de plaatselijke gemeenschap afkwamen met de uitbouw van de koolmijnen Helchteren – Zolder. De aangroei van de bevolking rond de koolmijnen zette de zusters ertoe aan daar ter plaatse een school op te richten. En vele jaren later, lang voor diversiteit een modewoord was en iedereen de mond vol had van integratie, besteedde de school in Heusden al aandacht aan de multiculturaliteit van haar publiek en aan de noodzaak aan elkaar ontmoetend onderwijs.
Ook nu kunnen de zusters met fierheid gadeslaan hoe in de lokalen van De Brug alles ingericht is om te beantwoorden aan de nieuwe trend van co-teaching in de basisschool. Elke klas beschikt er over twee ruime lokalen waarin verschillende lesvormen kunnen toegepast worden. Met veel dank aan zuster Francesca Rombout