woensdag 18 september 2019

Persbericht NVA H|Z

De leidinggevende ambtenaren - in naam van schepen Funda - stelden vanavond de plannen over de bestrijding van kinderarmoede in Heusden-Zolder voor. Met een risico op armoede van ruim 22% blijft onze gemeente zeer slecht scoren. De ambtenaren stelden 10 nieuwe aandachtspunten voor en gaven een eerste beeld van het toekomstige huis van het kind. Kersvers commissievoorzitster Britt Custers sprak de hoop uit dat een goede werking van de commissie kan bijdragen tot betere oplossingen.

Raadslid Herwig Hermans (N-VA) steunde de algemene aanpak van de verantwoordelijken maar formuleerde ook bijkomende punten. De gemeten kinderarmoede is minder sterk als we kijken naar het werk en loon van die gezinnen, maar uit zich veel scherper in de mate waarin kinderen in hun ontwikkeling gestimuleerd worden, naar een goede opleiding toegeleid worden, hoe het met hun gezondheidsrisico's zit, ...

Herwig Hermans vroeg om duidelijk te erkennen dat kinderarmoede niet los staat van de moeizame integratie en dat ook zo mee te nemen in de werking.

Een tweede pijnpunt is de afhankelijkheid van de project-financiering waardoor de dienst vaak van het ene been op het andere moet wippen qua doelen. Zo is er in Mechelen wel een sterke daling van kinderarmoede. Maar daar voorziet de stad ook een sterke continue financiering naast projectgelden. Herwig Hermans beloofde bij de bespreking van het meerjarenplan in oktober te zullen toekijken op hoe de huidige meerderheid deze financiering zal voorzien.

Verder volgden nog voorstellen die elders ook toegepast worden zoals eenvoudige cheques voor schoolmateriaal die met een minimum aan administratie kunnen verleend worden aan gezinnen met een lager inkomen.

Link naar bericht op onze site  Jean Marie Geeraerts Communicatieverantwoordelijke N-VA Heusden-Zolder