maandag 30 september 2019

Je kon vandaag info inwinnen over Project-MER derde rijstrook Heusden - Genk


Vandaag kon je in  Zaal Jogem, op de Ringlaan 50  te Heusden-Zolder terecht voor info in te winnen over Project-MER derde rijstrook Heusden - Genk   Mocht je dit vergeten zijn dan kan je alsnog naar Houthalen-Helchteren gaan op 02 oktober in Greenville.  Onze burgemeester Mario Borremans is toch alles gaan bekijken en luisteren hoe alles juist in elkaar zit en vooral om alles te weten wat dit voor Heusden-Zolder inhoud. Een bezorgde burgemeester die alles perfect opvolgt voor Heusden-Zolder
We geven je even mee ....

Doorstroming verbeteren
Om de doorstroming op de E314 te verbeteren wordt ook tussen afrit 27 (Zolder-Terlaemen) en afrit 31 (Genk centrum) in beide richtingen een extra rijstrook voorzien. Er zal gebruik gemaakt worden van de zeer brede middenberm om het wegprofiel te verbreden. Zo is er ruimte voor een permanente derde rijstrook met pechstrook en plaatselijke pechhavens, zonder uit te breiden naar de buitenkanten van de autosnelweg (uitgezonderd voor pechhavens). Er wordt gestreefd naar een duurzaam ontwerp waarbij er rekening wordt gehouden met de ligging te midden van het Europees beschermd Habitatrichtlijngebied dat zich uitstrekt over een groot deel van het traject.

Milieueffectenrapport
Vooraleer een omgevingsvergunning hiervoor kan worden aangevraagd, wordt er een milieueffectenrapport (project-MER) opgesteld. Hierin worden de verschillende uitvoeringsalternatieven voor de verbreding van de E314 tussen afrit 27 (Zolder-Terlaemen) en afrit 31 (Genk centrum) onderzocht. Het project-MER schetst een beeld van de te verwachten gevolgen voor mens en milieu. Het geeft aan hoe mogelijke negatieve (milieu-)effecten kunnen worden vermeden, gemilderd, verholpen of gecompenseerd.

Luisterronde
In de loop van 2019 krijgen de verschillende betrokken partijen de kans om mee na te denken over het project. Momenteel worden de eerste gesprekken gepland met de gemeenten Genk, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder en Zonhoven, met ANB, de provincie Limburg, VMM en Watering de Herk. Eenmaal de plannen in een kennisgevingsdossier zijn gebundeld en voorgesteld aan de dienst-MER zullen ook de bewoners van de betrokken gemeenten de kans krijgen om hun ideeën, bedenkingen en suggesties te uiten. Hiervoor wordt tijdens de periode van het openbaar onderzoek een participatiemoment georganiseerd.


Op basis van de resultaten van het milieueffectenrapport en de inbreng van de betrokken partijen  worden de definitieve plannen uitgetekend. Op basis van deze plannen wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. De werken op het terrein kunnen starten zodra de omgevingsvergunning rond is en de nodige budgetten vastliggen.
Met dank aan http://wegenenverkeer.be/projecten/project-mer-derde-rijstrook-heusden-genk