dinsdag 10 september 2019

ART27 te bezichtigen in ST Oda tot en met 22 september


Kunstenaars laten zich voor interactief beleefproject ‘Odart’ inspireren door bewoners Sint Oda en Rode Kruisopvangcentrum Pelt.

Ook mensen met een verstandelijke/meervoudige beperking en vluchtelingen hebben het recht om deel te nemen aan het culturele leven en te genieten van kunst. Artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is de insteek van het interactief beleefproject waarvoor Art 27 vzw, dienstencentrum Sint Oda en ook Rode Kruisopvangcentrum Pelt de handen in elkaar slaan. Deze samenwerking mondt uit in diverse workshops en de drie weken durende expositie Odart die je van 6 tot 22 september 2019 kan bezoeken op de campus van dienstencentrum Sint Oda. Met veel dank aan Lambert Reynders voor deze foto'sOdart is een expositie die de zintuiglijke beleving centraal stelt. Art 27 vzw, die sterk inzet op cultuurbeleving bij kansengroepen, selecteerde 31 kunstenaars om via het interactief beleefproject ‘Odart’ het verhaal van enkele bewoners met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking van Sint Oda en vluchtelingen uit het Rode Kruisopvangcentrum te vertellen.

Belevingswereld bewoners centraal “En dat doen ze op verschillende manieren”, aldus medeorganisator Gerlinde Gilissen van Art 27 vzw. “Het project vertrekt vanuit de talenten en interesses van de bewoners met respect voor hun eigenheid, levensverhaal en privacy. Iedere kunstenaar werd gekoppeld aan een specifieke bewoner. Hiermee kon hij tijdens het traject onder deskundige begeleiding van het Sint Oda-personeel een persoonlijke band opbouwen om zo een uniek concept uit te werken. Zo is er een bewoner die houdt van spelen met wol. Kunstenaar Inge Aerden heeft daarom een kijkdoos gemaakt die verwijst naar dit verhaal. Een bijzondere ervaring voor de bewoners, maar ook voor de bezoekers. Want op die manier maakt hij kennis met de belevingswereld van verschillende bewoners. Elk idee wordt verder uitgepuurd in workshops, waardoor bezoekers op een interactieve manier de tentoonstelling ten volle en met al hun zintuigen kunnen beleven. Art 27 vzw laat ook een permanent kunstwerk achter op de site als herinnering aan de expo. Op een muur van het zintuigencentrum maakt kunstenaar Bart Heijlen een muurschildering die een fietsenparade voorstelt. De verschillende aangepaste fietsen verwijzen naar de individuele zorg die het dienstencentrum biedt aan zijn bewoners.”

Unieke kruisbestuiving De samenwerking tussen Art 27 vzw en Sint Oda begon toen beide partijen elkaar ontmoeten tijdens een netwerkmoment van Streekfonds Een Hart voor Limburg (Koning Boudewijnstichting). Samen besloten ze met hedendaagse beeldende kunst het welbevinden van de Sint Oda-bewoners op te tillen. “De expertise van Art 27 vzw rond sociaal-culturele projecten voor specifieke kansengroepen, werd met dit project gekoppeld aan het enthousiasme en de ervaring van ons personeel. En dat leidt tot een unieke kruisbestuiving waar ook bewoners, hun familie en de ruimere buurt van kunnen genieten”, zo vertelt Lut Smeets, algemeen directeur van Sint Oda. In die buurt ligt ook Rode Kruisopvangcentrum Valkenhof dat ook meteen het idee genegen was en graag zijn medewerking aan dit project wilde verlenen. Een doelgroep waarmee Art 27 vzw al jaren contacten heeft en interactief cultureel mee samenwerkt. Het resultaat van het project wordt getoond aan het brede publiek en leidt tot constructieve tijdsbesteding, participatiekansen, waardering en het bevorderen van het zelfbeeld.

De expositie wordt afgetrapt met een vernissage in beperkte kring. Odart bezoeken kan vanaf zaterdag 7 september tot zondag 22 september op de campus van Sint Oda, telkens van 14.00 tot 18.00 uur. Op maandag en dinsdag is de expositie gesloten. Wie met zijn vereniging een georganiseerde rondleiding wil boeken, kan dit op aanvraag voor een bedrag van 50 euro. Het ingezamelde geld gaat integraal naar de deelnemende partners.

Over Art 27 vzw

Art 27 vzw verwijst naar artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: “Iedereen heeft het recht om vrij deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.” Vanuit die ruime visie wil Art 27 op een lage maar kwalitatieve manier beeldende kunst brengen voor een ruim publiek met de focus op mensen die minder kansen hebben om in contact te komen met het culturele leven.

Dit project wordt ondersteund door Een Hart voor Limburg (streekfonds Koning Boudewijnstichting en Participatieprojecten voor Kansengroepen (Departement Cultuur, Jeugd en Media Vlaanderen).

Meer info: www.odart.be artikel27@pandora.be Gerlinde Gilissen (Art 27 vzw) 0032 497 085 724