zondag 31 maart 2019

Parochies Boekt, Bolderberg, Viversel en Zolder bundelden samen hun geloof.


Zaterdag vertrokken de vormelingen van de Federatie Zolder op pelgrimstocht van Meylandt Zolder naar Sint-Hubertus en Vincentius kerk Zolder centrum. Ze waren met meer dan 120 pelgrims en verschillende getuigen vergezelden hen onderweg. Ze legden een getuigenis van hun geloof af, waarbij de vormelingen hun vragen stelden. Na de picknick onder in de kerk gaven ze hun indruk en mening, over hun pelgrimstocht, op de voorziene posters. In de eucharistieviering die er opvolgde had de kruisoplegging plaats: elke vormeling kreeg van Pastoor Giuseppe een uniek kruisje als symbool van de Christelijke Godsdienst. Met dank aan de vele catechisten en getuigen die er een onvergetelijke namiddag van maakten. Info en ©Lode Bey.