vrijdag 14 september 2018

Verhaal 15 van Julien Geelen & Jef Elsen met cartoonist Richie


De “werkdag” van leerlingen startte vroeger al erg vroeg, want ’s morgens moesten ze eerst nog naar de mis in de parochiekerk. En na de schooltijd diende thuis ook dikwijls nog een helpend handje toegestoken op de boerderij. Julien Geelen vertelt over zijn schooltijd in het lager onderwijs. De zes leerjaren van het lager onderwijs werden in zijn kleine dorp beredderd door één schooljuf: juf Vrancken. Dat die juf niet altijd de orde wist te handhaven met haar 25 à 35 leerlingen, spreekt voor zich. Soms rolden de leerlingen zelfs vechtend over de grond en moest de juf letterlijk optreden als “scheids-rechter” om de vechtersbaasjes van elkaar te scheiden. Cartoonist Richie brengt de vechtende bengels in beeld, samen met de vermanende juf.
 Klik HIER OF klik op de cartoon, dan kan je het verhaal “Lagere School” lezen.
 Voor het lezen van alle verhalen van Julien, Jef en cartoonist Richie KLIK HIER.