vrijdag 12 februari 2021

Gezien door de lens van Paul Vanhoof => Drieteen strandloper

  
Foto's met veel dank aan Paul Vanhove, meer werk van Paul vind je hier terug https://vanhovepaul.jimdo.com/

met veel dank aan Waarnemingen.be voor deze info, wil je meer weten klik dan op de link van https://waarnemingen.be/soort/info/83

Drieteenstrandlopers hebben een zeer wijdverspreid voorkomen in de winter. Drieteentjes die in het voor- en najaar door Nederland trekken kunnen zo ver zuidelijk als Zuid-Afrika de winter doorbrengen, maar ook op stranden in West-Afrika of West-Europa. Daarnaast kunnen de vogels in Siberie broeden of in Groenland, maar onbekend is waar 's winters de Groenlandse broedvogels zitten en waar de Siberische. Het lijkt er op dat beide broedpopulaties 's winters gemengd voorkomen tussen West-Europa en Zuid-Afrika, maar in hoeverre is onbekend. Hoe die enorme verscheidenheid in trekroutes binnen een vogelsoort tot stand komt wordt momenteel onderzocht door de Rijksuniversiteit Groningen en u kunt daarbij meehelpen.