dinsdag 11 juli 2023

Zolder door de jaren heen met de Geschied en Heemkundige Kring Zolder

 Juli 1913 was deze watertoren volledig afgewerkt de firma Léon Monnoyer et Fils uit Brussel realiseerde de bouw van de watertoren rechts van het opghaalgebouw. Het ophaalgebouw was toen ook nog in opbouw en buiten de houten schachtbokken was er nog niet veel aangelegd in het mulle zand  behalve de treinspoor. De watertoren werd samen met de Monnoyerschouw beschermd als monument in 1993. Water was belangrijk bij de uitbouw van de mijnen begin 20ste eeuw. Elke mijn zorgde voor een eigen watervoorziening voor de tuinwijken. Bovendien was er veel water nodig voor het wassen van de kolen.