maandag 28 augustus 2017

Terlaemenlaan (N729), Heusden-Zolder: vervanging wegdek t.h.v. Kleine Ubbelstraat

De voorbije maanden heeft het Agentschap Wegen en Verkeer de kruispunten van de Terlaemenlaan met de Onze-Lieve-Vrouwstraat en de Kleine Ubbelstraat heringericht. Omdat de manier waarop het asfalt ter hoogte van het kruispunt met de Kleine Ubbelstraat werd aangelegd niet voldoet aan de kwaliteitseisen van het agentschap, zal de aannemer deze zone heraanleggen. In de loop van woensdag 30 augustus zal de aannemer het asfalt ter hoogte van het kruispunt affrezen.

Donderdag 31 augustus zal hij de nieuwe toplaag plaatsen en de markeringen aanbrengen. Tegelijkertijd zullen op het kruispunt met de Onze-Lieve-Vrouwstraat ook markeringen voor de fietsoversteken worden aangebracht die overeenstemmen met de nieuwe regelgeving. Tijdens deze werken kan het verkeer op de Terlaemenlaan door middel van tijdelijke verkeerslichten beurtelings blijven rijden. De Kleine Ubbelstraat en de Viverselweg zullen tijdelijk afgesloten zijn ter hoogte van het kruispunt. Hiervoor voorziet het agentschap een lokale omleiding.